Tot va començar ...

La Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  i el seu compromís amb les persones que necesiten ajuda

Autor: Equip d'Obra Social de la 1eebs

Fa molts anys que algunes persones de la Primera Església Evangélica Baptista de Sabadell (1eebs), anomenada així per què va ser la primera en el temps d’instal·larse a Sabadell, van iniciar la feina d’ajudar als qui passaven per necessitats a la nostra ciutat, amb el recolzament de la resta de la membresia,  aportant aliments, roba i el que és més important, mans i amor.

Amb aquesta voluntat de compartir i d’ajudar a qui ho necessita i amb la finalitat de canalitzar esforços, l’any 2003 es constitueix l’Associació Bona Llavor Diaconia sorgida en el sí de la nostra Església. 

En aquests moments de dificultats económiques per a tothom i en especial per a determinats col·lectius, des del 6 de novembre de 2009 Sabadell compta amb el Rebost Solidari de Sabadell, del qual és membre Bona Llavor Diaconia. Des d'aleshores les famílies usuàries de la nostra Associació han estat ateses primer i derivades després per Serveis Socials i tenen garantit un lliurament de productes bàsics per a l'alimentació.     

Cada dos dissabtes al matí a més del lliurament d’aliments, es prepara l’esmorzar compartit i s'ofereix roba de segona mà. Per fer tot això s’ha comptat des de sempre amb un bon nombre de membres i simpatitzants de la nostra Església i també ens ajuden alguns voluntaris/voluntàries externs. 

Com a cristians, sabem que no hi ha res del què gaudim que sigui de la nostra propietat. Tot prové de Déu. Aquests préstecs amb els quals omplim les nostres vides tenim el convenciment que els hem de compartir amb qui en aquest camí i de forma puntual no està tenint la mateixa sort. “avui per a mí i demà per a tu”, sempre és així i no ens hem d’enganyar.  

Els antecedents de la presència evangèlica a Sabadell és remunten a 1873 data en la qual es té constància d'una petita comunitat de creients. Aquesta comunitat és antecessora directa de la nostra Església doncs mai s'ha trencat el fil. La fundació de la comunitat en sí té lloc el 1889 amb la presència del pastor suec Joan Uhr que es va establir a Sabadell juntament amb la seva muller, i feien reunions cristianes a un local del carrer de Gurrea, iniciant una tasca evangelitzadora amb persones interessades en escoltar la Paraula de Déu amb un missatge diferent al que s'impartia des de l'església oficial.

Aquestes reunions que  es van allargar en el temps i que van passar per diversos lideratges i moltes vicisituds tant de tipus social, polític com econòmic es feien en cases particulars i també en diferents locals de la ciutat situats a la Plaça Sant Joan, la Ctra. Barcelona, etc. fins que el mes de març de 1948 es va inaugurar la seu actual de l’Església: al carrer Domènec i Montaner cantonada amb reina Elionor, al barri de Gràcia.

Comentarios